Levelezési cím: Hungary 6760 Kistelek, Kossuth utca 171. Telefonszám: 06-62 / 598-050
Fax: 06-62 / 598-059 E-mail: info@hazepitokaruhaza.hu Web: www.hazepitokaruhaza.hu

Termékkategóriák

Keresés

Faanyag kalkulátor

Takarékossági kisokos

Felújítási kisokos

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

1. Szerződés hatálya


Az alábbiakban megfogalmazott Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) minden olyan ajánlatra, illetve értékesítési ügyvitelre vonatkozik, amelyek során Kosztinné Vastag Andrea e.v, mint eladó (továbbiakban: Eladó) a Vevők részére áruértékesítést végez.

A jelen ÁSZF-ben nem szereplő kérdésekben, ill. amennyiben jelen ÁSZF-ről részben eltérő feltételekkel kívánnak szerződni, úgy a felek jogosak külön írásbeli megállapodást kötni.

 

2. Megrendelés

 

Az eladó által forgalmazott termékek listáját és egységárát a kiadott árajánlat tartalmazza. Amennyiben a visszaigazolás véleményeltérés nélküli, úgy a szerződést az Eladó érvényesnek tekinti.

A kiadott árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időpontig érvényes.

Véleményeltérés esetén amennyiben a Vevő 48 órán belül írásban másképp nem rendelkezik, úgy az Eladó a szerződést érvényesnek tekinti.

Az ajánlatban szerepelt árak bruttó árak, amelyek tartalmazzák a jogszabályban meghatározott ÁFÁ-t. A termékekhez kapcsolódó csomagolási, szállítási és az esetleges egyéb költségek külön, külön tételként szerepelnek az ajánlatban.

 

Amennyiben az Eladó az árajánlatban másként nem nyilatkozik, úgy a megrendelés időpontjában érvényes, az Eladó által kiadott árakat kell alkalmazni.

Igény esetén az Eladó külön megállapított díjazás ellenében egyeztetve a Vevővel vállalja a forgalmazott áruk helyszínre szállítását, lerakodását és daruzását is.

Egyedi megrendelés esetén az Eladó fenntartja magának a jogot az áru ellenértékének meghatározott %-nak (akár 100%) előleg címen történő bekérésére.

 

Egyedi, nem készletes termék megrendelése esetén a Vevő csak az eladó jóváhagyásával módosíthatja a megrendelést. Amennyiben az Eladónak nincs módja, akkor a Vevő által fizetett előleg csak a megrendelt áru vételárába számítható bele.

 

3. Eladó kötelességei:

 

Az Eladó árukészletének és beszerezhető építőanyagok ismeretében írásban

e-mailben vagy faxon visszaigazolja a Vevő rendelését.

Az Eladónak az általánosan forgalmazott termékekből külön megállapodás esetén árengedményt biztosíthat.

Az építőanyagok nagy része raklapon van, melynek díját a Vevő köteles megfizetni, de ezt visszaszállítás esetén az Eladó részben visszatéríti.

 

4. Fizetési feltételek

 

- készpénzes fizetés – telephelyünkön

- bankunknál vezetett folyószámlára történő készpénzes befizetés (K&H)

- bankkártyával telephelyünkön

- átutalással

- utánvéttel

 

A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámra történik.

A számla fizetési határidejének a banki jóváírás napja minősül.

A vevő vételárat a számlán megjelölt határidőben köteles átutalni az eladó számlájára.

A vevő és az eladó hosszabb fizetési határidőben is megállapodhatnak, amelynek határidejét az eladó feltünteti a vevő számláján.

Késedelmes fizetés esetén a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időre évi 20% mértékű késedelmi kamat kerül felszámolásra.

 

A szállítási szerződésben foglaltak szerint az eladó és a vevő részére hitelkeretet biztosított, az abban megjelölt feltételekkel.

 

Ha a vevőnek határidőn túli tartozása van, akkor a késedelmi kamatokkal együtt történő kifizetésig az eladó a szabad hitelkeret esetén is felfüggesztheti az értékesítést.

 

 

Adatkezelési tájékoztatás

 

Tisztelt Partnerünk!

 

Kérem Önt, hogy személyes adatainak megadás előtt olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat.

 

Adatkezelő megnevezése:

Kosztinné Vastag Andrea ev. (továbbiakban adatkzelő)

Székhely: 6760, Kistelek, Kossuth u. 171.

Levelezési cím: 6760, Kistelek, Kossuth u. 171.

Email cím: info@hazepitokaruhaza.hu

Honlap: www.hazepitokaruhaza.hu

 

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

 

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jogosultak vagyunk az Ön személyes adatait azt követően is kezelni, hogy Ön az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, abban az esetben, ha a további adatkezelés

a)     a ránk vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítése céljából,

b)     az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt

c)    a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, vagy

d)   olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonása a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

A hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg Ön nem kéri személyes adatainak a törlését vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve leiratkozik a hírlevélről.

Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azt jelen tájékoztatóban nem szereplő harmadik személy részére nem adjuk ki, illetve számára nem továbbítjuk.

A személyes adatait elsősorban az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársaink jogosultak megismerni, akik az adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

 Munkatársainkat és az adatfeldolgozásban közreműködő személyeket felhívjuk az adatok bizalmas kezelésének követelményére. Az adatokhoz való hozzáférés külön azonosító kód / jelszó alapján lehetséges, a jogosulatlan hozzáférések információ technológiai eszközök révén visszakereshetőek. Az aktuális adatbázisokról rendszeresen (havi gyakorisággal) biztonsági másolatot készítünk.

 

A weboldali cookie-k használata

A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyek a felhasználók végberendezésén (számítógép vagy mobileszköz) tárolódnak, amikor a felhasználó bizonyos webhelyeket meglátogat. A cookie-k különböző célokra használhatók, pl. a webhely megfelelő működéséhez lehet rájuk szükség vagy Ön számára célzott hirdetést szeretnénk eljuttatni külső szolgáltatón keresztül.

 

 

A weboldalon használt cookie-k:

Joomla, Cloudflare: Szükséges cookie-k. Nélkülözhetetlenek a weboldal működéséhez. Ön ezek segítségével járhatja be a weboldala és használhatja annak elemeit. 
Ezek a cookie-k nem azonosítják Önt mint egyént, az oldal működése miatt van rájuk szükség.

Google Analytics: Ezek a Cookie-k adatot szolgáltatnak a Google Analytics rendszerének, hogy az statisztikát tudjon készíteni az oldal üzemeltetőjének a számára, ami alapján jobban tudja optimalizálni az oldalt, így felhasználó barátabbá tudja tenni.
Az oldalon történő változásokat figyeli, hogy ki mikor hagyja el az oldalt, milyen termékeket nézett meg, mennyi időt töltött az oldalon a felhasználó stb. Ezekből az adatokból statisztikát készít és ez eredményeket megmutatja az oldal üzemeltetőjének, aki személyes adatokkal nem találkozik, csak statisztikai értékeket kap.

Google, Facebook: Ezek a cookie-k célzott hirdetés révén olyan tartalmat közvetítenek Önnek, amely az Ön számára érdekes és fontos lehet. Szintén ezekkel a cookie-kkal tudjuk mérni a reklámkampányok hatékonyságát.
A legtöbb célzó reklám cookie az IP-cím segítségével követi nyomon a fogyasztókat. A hirdetési rendszerek gyűjtik ezeket az IP címeket, de a hirdető ezekhez nem fér hozzá. A webhelyen tett korábbi látogatás alapján a hirdetési rendszerek célzott hirdetéseket jeleníthetnek meg a felhasználónak (remarketing).

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

 

Házépítők Áruháza területén megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként ráközelítésre alkalmas sötétben is felismerhető képet adó, infra technológiával felszerelt, színes képet közvetítő kamerák kerültek elhelyezésre. Kamerák irányulnak az ügyféltérre, az egész eladótérre, a pénztárra, a pénztárban a pénzátadó asztalra, bejáratára, az egész udavarra, raktárakra és raktárakban, az üzlet előtt lévő parkolókra (az üzlet homlokzatán elhelyezve). A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése az üzletben találhatóak.

A vállalkozás területén és az egész eladótérben élőerős őrszolgálatot lát el a Lochner Kft (Szeged, Vásárhelyi Pál u. 3-5)

A személyes adatok kezelője: Kosztinné Vastag Andrea ev.

Az adatkezelés célja: elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer üzemeltetése, törvény-ben biztosított jog alapján szerződésből adódó kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása a Bemutató Cég Zrt. területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a.

A kezelt adatok köre: Házépítők Áruháza. területére belépő személyeknek a képfelvétele-ken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama:

elhasználás hiányában legfeljebb 30 nap [SzVMt. 31. § (4) bekezdésének a) pontja].

 

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a Házépítők Áruháza székhelyén található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének megtekintésére kizárólag a Házépítők Áruháza erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. A felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag a Házépítők Áruháza erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti a Házépítők Áruháza.

 

 

Az érintett jogai:

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Házépítők Áruháza megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Házépítők Áruháza az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érin-tett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Házépítők Áruháza elektronikus formában szolgáltatja.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a Házépítők Áruháza által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésé-re a Bemutató Cég Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Házépítők Áruháza korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Házépítők Áruháza az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges keze-lése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkeze-lésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás vissza-vonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érin-tett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül meg-adásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A Házépítők Áruháza a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfel-dolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 


Akciós újság

Feliratkozás a hírlevélre

Partnereink